[website ontwerp] [website bouwen] [Deventer Rioolreiniging]
[Reiniging Deventer]
[Wortelsfrezen deventer]
[Deventer Rioolreiniging]
[Rioolinspectie deventer]
[Deelrenovatie]
[Start]
[Robotfrees Deventer]


        Van Gurp rioolreiniging en inspectie


  kan u in alle gevallen de juiste oplossing bieden voor deelrenovaties

  (op basis van een degelijke camera inspectie) en deze zo efficent

  mogelijk realiseren. 

  Als renovatie van riolen heeft van Gurp langdurige  ervaring met

  het plaatsen van deelrenovaties in riolen. Binnen dit vakgebied

  zijn wij uitgesproken specialisten in het plaatsen van deelrenovaties

  en hoedliners. Bij het toepassen van deelrenovaties en hoedliners

  is alleen toegang tot de inspectieput van het te renoveren riooldeel

  nodig. De plaats en de aard van de schade wordt exact bepaald

  door middel van camera-inspectie. Het betreffende riooldeel wordt

  eerst gereinigd en ingemeten, voordat de deelrenovatie of hoedliner

  wordt aangebracht. Beide systemen werken met een reagerende

  kunsthars die na het plaatsen binnen 1 uur is uitgehard.

  Zo ontstaat er een dun maar zeer sterk nieuw wanddeel ter plaatse

  van de schade. Na het uitharden worden eventuele bedekte huis of

  kolkaansluitingen van binnenuit opengefreesd met een robotcutter.

  

  

 

              Het Plaatsen van

      Deelrenovaties & Hoedliners


  - Infiltratie

  - Exfiltratie

  - Scheuren

  - Breuken

  - Axiale verplaatsing

  - Radiale verplaatsing

Van Gurp b.v.

reinigen en inspectie van riool - en leiding stelsels

                                           

                                       Plaatselijke schades aan riolen

 zoals scheuren, lekkage infiltratie en ex-filtratie, boomwortel ingroei, radiale en axiale verplaatsing

 dienen snel en adequaat verholpen te worden. Als rioolbeheerder wilt u het functioneren van de betreffende

 riolering zo snel mogelijk weer op orde hebben. Maar wat is daarvoor de meest doelmatige en economische

 oplossing ?

 U zult in ieder geval willen kiezen voor een duurzaam goed resultaat, met zo min mogelijk hinder voor de

 omgeving, verkeer en bewoners. Bij voorkeur dus een sleufloze renovatiemethode.

 En bij voorkeur zo sterk, dat de restlevensduur van uw riool er aanzienlijk door wordt verlengd.