[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Deventer rioolreiniging]
[Robotfrees Deventer]
[Deventer Rioolreiniging]
[Wortelsfrezen deventer]
[Reiniging Deventer]
[Start]
[Rioolinspectie deventer]
[Deelrenovatie]

   Camera inspectie.
    Op efficiĆ«nte wijze komen robots daar waar mensen nimmer kunnen komen.
    De hoeveelheid informatie die tegenwoordig aan het licht komt stelt de opdrachtgever in staat zijn
    stelsel efficiĆ«nter te beheren.
    Een camera inspectie geeft een duidelijk beeld over de toestand van het riool, uit de verzamelde gegevens
    kan een inzicht verkregen worden met betrekking tot waterdichtheid, stabiliteit en afstroming.
    Het geen zich kan uiten inbodemverontreiniging, levensduur en/of fuctioneren.
    Aan de hand van een rioolinspectie kunnen beslissingen genomen worden over onderhoud van het riool-
    stelsel, eventueel reparaties of renovaties.
    Ook wanneer er enige twijfel is omtrent een steeds terugkerend probleem met de riolering, laat U deze
    het best inspecteren. Zo kan U altijd de juiste oorzaak van uw problemen zien en lokaliseren.

  
1. verzakkingen, 2. wortelgroei, 3. doorgestoken inlaten, 4. lekkage en zandinspoeling, 5. afstroming.

  

Van Gurp b.v.

reinigen en inspectie van riool - en leiding stelsels

   Specificaties:
   Inspectie:
   Van rond 100 mm t/m rond 2000 mm.
   Camerakop 360 graden draaibaar.
   Hellingmeting en profielanalyse.
   Voegwijdtemeting, schademeting.
   Diametermeting van uit binnenkant buis.
   EEX explosie beveiligde camera.

  

  Voor een kwalitatief goed inspectierapport is het
  noodzakelijk dat de riolering goed gereinigd is,
  voordat met inspectie aan de slag kan worden
  gegaan.
  Het door de camera overgebrachte videobeeld
  vormt de verslaglegging.
  In het beeld verschijnen ook belangrijke data zoals:
  de afgelegde afstand, locatie enz. en de informatie
  die betrekking heeft op de specifieke leiding.
  Ter plaatse wordt het beeld aangevuld met de
  bevindingen en de beoordelingen van de inspecteur.
  Zijn beeldanalyse is bepalend voor het uiteindelijke
  resultaat.

  Rapportage conform NEN 3399 en SUF.
  De door Van Gurp uit te brengen inspectie-
  rapportage zijn opgesteld volgens de classifica-
  tietabel NEN 3399.
  De inspectiegegevens zijn
digitaal op Dvd gezet.